Naše patentové a právní kanceláře jsou vybudovány na třech základních pilířích – na kvalitní odborné práci, na pružných řešeních všech situací a na osobním přístupu ke svým klientům – v duchu sloganu:

PROFESIONALITA – FLEXIBILITA – INDIVIDUALITA

JUDr. Tomáš Lejček, MBA

JUDr. Tomáš LEJČEK, MBA


Řídící partner
Právník (doktorem práv od r. 1987)
Patentový zástupce České republiky č. reg. 285 (od r. 1994)
Evropský patentový zástupce č. reg. 123380 (od r. 2002)
Evropský zástupce pro ochranné známky a vzory č. reg. 27372 (od r. 2004)

Vysokoškolské vzdělání / postgraduální studium:

  • Právnická fakulta University Karlovy v Praze, 1982-1986
  • Queen Mary and Westfield College, University of London, 1991
  • Institut Juridicum, Právnická fakulta University Karlovy, 1992-1993
  • Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007-2008
  • Ústav práva a právní vědy v Praze, 2009-2010

Odborná praxe:

1987-1990 - právníkem v oblasti zahraničního obchodu
1991-2014 - praxe v předchozích právních a patentových firmách a kancelářích:
mezinárodní právní firma FRESHFIELDS (Londýn) – právník v divizi duševního vlastnictví
patentová kancelář PATENTSERVIS (Praha, Bratislava, Alicante, Mnichov) – náměstek ředitele
advokátní a patentová kancelář KOREJZOVÁ & SPOL. (Praha) – výkonný ředitel
advokátní kancelář HARTMANN, JELÍNEK, FRÁŇA a partneři (Praha, Hradec Králové) – výkonný ředitel
advokátní a patentová kancelář LEJČEK & HOLEČEK (Praha) – řídící partner.

Členství v asociacích / účast na odborných akcích:

Od r. 1994 se účastnil, jako člen prestižních odborných mezinárodních sdružení v oblasti ochrany duševního vlastnictví (ECTA, LES, MARQUES, INTA) a jako pravidelný delegát a zahraniční pozorovatel na zasedáních dalších významných asociací (AIPPI, APAA, ASIPI), desítek konferencí
a seminářů ve většině zemí světa aktivně se zabývajících průmyslově-právní problematikou. Je členem Komory patentových zástupců České republiky, Jednoty českých právníků a Asociace prostředníků a rozhodců ve věcech duševního vlastnictví při Českém svazu vědeckotechnických společností.

Jazykové znalosti:

aktivně - čeština, slovenština, angličtina, ruština, španělština
pasivně - francouzština, němčina