Naše patentové a právní kanceláře jsou vybudovány na třech základních pilířích – na kvalitní odborné práci, na pružných řešeních všech situací a na osobním přístupu ke svým klientům – v duchu sloganu:

PROFESIONALITA – FLEXIBILITA – INDIVIDUALITA

Užitečné odkazy

• Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV):
• Evropský patentový úřad (EPO):
• Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví:
• Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO):
• Rozhodčí centrum pro domény .eu (EURid):
• Česká advokátní komora (ČAK):
• Komora patentových zástupců (KPZ):
• Oficiální server českého soudnictví:
• Portál evropské e-Justice:
• Rozhodčí soud při Hospodářské komoře a Agrární komoře ČR:
• Katastr nemovitostí: