Naše patentové a právní kanceláře jsou vybudovány na třech základních pilířích – na kvalitní odborné práci, na pružných řešeních všech situací a na osobním přístupu ke svým klientům – v duchu sloganu:

PROFESIONALITA – FLEXIBILITA – INDIVIDUALITA

Ceny

Při stanovení konečných cen za jednotlivé úkony prováděné patentovým zástupcem, advokátem či jiným spolupracujícím odborníkem, vycházíme především z charakteru poskytované služby. Ceny určujeme po vzájemné dohodě s klientem na tzv. smluvní bázi, podle náročnosti jednotlivých kauz, zapojení konkrétních členů týmu, s důrazem na využití jejich odbornosti, jazykových znalostí a v souladu s danou situací na straně klienta.

Při provádění registrací průmyslových práv a poskytování služeb souvisejících s registračními řízeními, které vycházejí z pevných částek za příslušné úkony, u každého případu své klienty předem seznámíme s předpokládaným rozsahem prací, připravíme přehled správních poplatků a odpovídajících paušálních odměn za jednotlivé odborné služby.

Podrobný ceník týkající se vybraných služeb, správních poplatků a přehledu odborných prací při ochraně duševního vlastnictví, Vám zašleme na vyžádání.