Naše patentové a právní kanceláře jsou vybudovány na třech základních pilířích – na kvalitní odborné práci, na pružných řešeních všech situací a na osobním přístupu ke svým klientům – v duchu sloganu:

PROFESIONALITA – FLEXIBILITA – INDIVIDUALITA

Vítejte na našich webových stránkách !

LEJČEK & ASSOCIATES
IP Legal Hospitality
Patentové a právní kanceláře

poskytují široké portfolio právních služeb především v oblasti ochrany duševního vlastnictví a v rámci komplexního přístupu ke svým klientům řeší i jejich požadavky týkající se navazujích právních disciplín.

Zastupujeme nejenom klienty z České republiky, Slovenska a z ostatních členských států Evropské unie, mezi naše stálé klienty patří rovněž fyzické i právnické osoby z dalších států světa. Na patentových a právních kauzách s mezinárodním prvkem spolupracujeme s renomovanými zahraničními advokátními a patentovými kancelářemi.

Našim klientům je k dispozici profesionální tým, jehož stabilní jádro tvoří zkušení právníci a patentoví zástupci prověření mnoha tuzemskými i zahraničními kauzami. Týmovými kolegy na jednotlivých případech bývají naši spolupracující patentoví zástupci a advokáti, právní asistenti a patentoví referenti, soudní znalci, překladatelé, soukromí detektivové, realitní makléři a další významní experti z různých oborů hovořící několika světovými jazyky.

Nespornou výhodou daného patentového a právního uskupení je jeho mimořádná flexibilita „případ od případu“, a s tím spojené relativně nízké provozní náklady, které se pozitivně promítají do konečných cen našich služeb. Každý konkrétní případ začínáme jeho precizní analýzou a shromážděním maximálního množství dostupných podkladů a informací k dané záležitosti. U složitějších kauz je nutný pečlivý výběr a sestavení optimálního týmu požadovaných odborníků, jak z řad interních členů, tak našich osvědčených externích spolupracovníků.

NAŠE MOTTO: PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP – FLEXIBILNÍ ŘEŠENÍ – ROZUMNÉ CENY

Patříme mezi moderní patentové a právní kanceláře evropského typu, které pružně reflektují potřeby svých klientů ve vybraných právních oborech, chrání jejich oprávněné zájmy a uvádějí do života po autorsko-právní i průmyslově-právní stránce též jejich uměleckou tvorbu, myšlenky, nápady a inovace.

Poskytujeme jak „PRVNÍ PRÁVNÍ POMOC“, tak realizujeme „DLOUHODOBÝ PRÁVNÍ SERVIS“ zejména v úzce specializované oblasti ochrany duševního vlastnictví. Řešíme nastalé právní situace okamžitým zásahem na obranu zájmů našich klientů i průběžným pečlivým přístupem k jednotlivým záležitostem. Vždy předvídáme možné související aspekty, které se svými klienty včas konzultujeme dle zásady Vigilantibus iura scripta sunt“ neboli právo přeje bdělým.

Klienty zastupujeme před tuzemskými soudy i úřady státní správy. Zpracováváme všechny přihlášky z průmyslově-právní oblasti týkající se ochrany vynálezů, užitných vzorů, průmyslových vzorů, ochranných známek, označení původu atd. Provádíme známkové a patentové rešerše, monitoring ochranných známek, spolupracujeme s celnicemi, zabýváme se autorsko-právní ochranou v jejím komplexním pojetí a realizujeme i všechny další doprovodné služby. K běžné agendě našich kanceláří patří rovněž zastupování před Úřadem průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV), před Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), Evropským patentovým úřadem (EPO) a Světovou organizací na ochranu duševního vlastnictví (WIPO), dále vedení sporů na ochranu duševního vlastnictví v České republice i v zahraničí a boj proti padělatelství a výrobkovému pirátství.

Úvodní právní a patentové konzultace po předchozí domluvě jsou zdarma